THỎA THUẬN HỢP TÁC, TÀI TRỢ GIỮA CÔNG TY LƯU DƯƠNG VÀ VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT VẬT LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

THỎA THUẬN HỢP TÁC, TÀI TRỢ GIỮA CÔNG TY LƯU DƯƠNG VÀ VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT VẬT LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Ngày đăng: 12/11/2021 11:40 AM

  Ngày 20/08/2020, tại Văn phòng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Vật Liệu - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra buổi lễ ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác, tài trợ giữa Công ty Lưu Dương và Viện Khoa Học Kỹ Thuật Vật Liệu. Bà La Mỹ Nhi là đại diện Công ty TNHH Thương Mại Lưu Dương và PGS TS Đào Hồng Bách là Viện trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Vật Liệu cùng ký kết vào Văn bản thỏa thuận. 

  Cả hai bên cùng trao đổi và thống nhất một số nội dung :

  1. Công ty Lưu Dương tài trợ 1 bộ kính hiển vi quang học để phục vụ cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu của Viện.

  2. Tài trợ các vật tư đúc và luyện kim phục vụ cho thực hành tại Viện.

  3. Hỗ trợ và cùng hợp tác với Viện giới thiệu sinh viên đến thực tập tại các nhà máy hoặc tham gia các công việc service của công ty với khách hàng.

  4. Phối hợp tư vấn, xây dựng và triển khai thực hiện một số dự án công nghệ, hướng nghiên cứu khoa học phù hợp với nhu cầu, khả năng và chuyên môn của hai bên.

  Buổi ký kết đã diễn ra thành công vì tinh thần hợp tác, bình đẳng và cùng đem lại lợi ích. Tất cả vì mục đích chung cho sự nghiệp giáo dục các thế hệ kỹ sư tương lai.

  Zalo
  Hotline