HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÚC THÉP HỢP KIM THÔNG QUA VIỆC MÔ PHỎNG THIẾT KẾ ĐÚC.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÚC THÉP HỢP KIM THÔNG QUA VIỆC MÔ PHỎNG THIẾT KẾ ĐÚC.

Ngày đăng: 12/11/2021 11:37 AM

  Vừa qua, công ty Lưu Dương kết hợp cùng với Viện Khoa Học Kỹ Thuật Vật Liệu – Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội cải tiến quy trình sản xuất đúc từ khâu nấu luyện, nhiệt độ rót và thiết kế đúc thông qua mô phỏng toàn bộ quá trình trên phần mềm mô phỏng.

  Quá trình mô phỏng dựa trên cơ sở đầu vào của xưởng đúc : nhiệt độ rót 1550oC và khả năng điền đầy của hệ thống rót. Các hiện trạng khuyết tật co ngót nhận thấy trên phần mềm tương ứng với khuyết tật thực tế của sản phẩm đúc.

  Quá trình mô phỏng cải tiến đề xuất giữa các bên dựa trên sự thay đổi ở 2 yếu tố ảnh hưởng chính : giảm nhiệt độ rót và thay đổi hệ thống rót để tạo ra dòng chảy có khả năng điền đầy tốt hơn, hạn chế dòng chảy rối.

  Cám ơn bạn Lê Văn Đại và bạn Trịnh Đình Trường SV khóa K61 trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã tham gia dự án cùng công ty hỗ trợ service cho khách hàng.

  Chân thành cám ơn Viện Khoa Học Kỹ Thuật Vật Liệu và Bộ Môn Vật Liệu & Công Nghệ Đúc đã tạo điều kiện hoàn thành dự án này.

  Zalo
  Hotline