Video Clip

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

  • +84 909 656 090

  • Hỗ trợ online

  • Bộ phận kỹ thuật (+84 909 656 090) Bộ phận kỹ thuật Bộ phận kỹ thuật
  • Bộ phận kế toán (+84 2836 203 295) Bộ phận kế toán Bộ phận kế toán
  • Bộ phận bán hàng (+84 902 656 422) Bộ phận bán hàng Bộ phận bán hàng
  • Thông tin liên hệ

  • Điện thoại : +84 836 203 295
  • Email : info@ldcasting.com.vn

Thống kê truy cập

Đang Online:2

Tổng truy cập: 478502

Nồi Graphite nấu Nhôm - Model Loại BUC

Lượt xem

: 2609

Mã sản phẩm

:

Giá

: Liên hệ


 

 

          NỒI GRAPHITE - MODEL BUC

 

STT

Model

H

(mm)

D

(mm)

d

(mm)

Thể tích

(lít)

1

BUC-60

394

403

200

28.35

2

BUC-70

432

403

200

31.3

3

BUC-100

402

525

310

41.9

4

BUC-125

455

528

310

50.4

5

BUC-150

500

528

310

58.45

6

BUC-160

485

590

240

66

7

BUC-175

511

532

310

65.5

8

BUC-190

600

540

330

74

9

BUC-195

620

540

330

77.2

10

BUC-200

600

535

310

73.6

11

BUC-210

620

535

310

76.55

12

BUC-215

500

615

355

81

13

BUC-250

630

615

355

103.85

14

BUC-250 SB

560

590

240

83.6

15

BUC-252

600

775

460

 

16

BUC-255

813

540

330

105.6

17

BUC-256

520

715

345

119

18

BUC-280

480

715

345

 

19

BUC-299

588

720

345

135

20

BUC-300

700

615

355

123.15

21

BUC-350

820

615

355

147.7

22

BUC-350 SH

800

615

355

144.7

23

BUC-352

600

720

345

 

24

BUC-385

690

720

300

164

25

BUC-390

635

780

360

 

26

BUC-400

900

615

355

163

27

BUC-450

680

850

350

188

28

BUC-453

550

850

350

 

29

BUC-455

1050

615

355

189

30

BUC-460

800

720

345

202

31

BUC-500

755

785

360

203.75

32

BUC-502

750

886

360

 

33

BUC-505

1150

615

355

208

34

BUC-520

940

720

381

223

35

BUC-570

750

850

350

209

36

BUC-600

905

785

350

255.95

37

BUC-602

800

785

360

 

38

BUC-630

1143

720

381

 

39

BUC-650

850

850

350

237

40

BUC-650 H

750

886

505

264

41

BUC-750

980

850

350

278

42

BUC-575

1041

720

381

 

43

BUC-750 H

880

886

505

328

44

BUC-760

900

886

360

310

45

BUC-860

1000

886

360

348

46

BUC-900 H

1000

886

505

385

47

BUC-900

990

1000

400

414

48

BUC-945 H

1050

886

505

 

49

BUC-1000

1050

1000

400

442

50

BUC-1000 H

1150

886

505

443

51

BUC-1000 T

1050

960

550

444

52

BUC-1050

1140

886

360

 

 

 

Các sản phẩm khác

SƠN KHUÔN ĐÚC CHÂN KHÔNG CỔNG NHÔM

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

SƠN KHUÔN GỐC NƯỚC - VIECOAT CWS70

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Chất làm sạch xỉ nhôm bám trên tường lò

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Chất tách xỉ nhôm loại bột

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Miếng lọc xỉ Nhôm

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Chất khử khí nhôm

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Nồi graphite - Model Loại C Nấu Nhôm

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ